algemene voorwaarden

abo-tijdschriften.com / mQm (MediaQ Marketing BV)

Artikel 1: abo-tijdschriften.com 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op abo-tijdschriften.com, een initiatief van mQm (MediaQ Marketing BV).

Artikel 2: Abonnement 

Al onze abonnementen zijn tot wederopzegging.

Artikel 3: Proefnummer of losse nabestelling van een uitgave

Een proefnummer of losse nabestelling van een uitgave wordt altijd eenmalig besteld zonder verdere verplichtingen.

Artikel 4: Orderbevestiging

Een orderbevestiging van elke bestelling wordt verstuurd via e-mail. Een factuur is mogelijk op aanvraag via abo@mQm.me.

Artikel 5: Betaling 

Betaling geschiedt online enkel door middel van de winkelmand en daaraan gekoppelde Sisow mogelijkheden. Indien gewenst, kan daarvan afgeweken worden door middel van een handmatige verwerking. U kunt hiervoor een mail met gewenste tijdschrift(en) en abonnementsvorm sturen naar abo@mQm.me

Artikel 6: Levertijd en bezorging 

– De levertijd van losse bestellingen is 2 tot 6 werkdagen, afhankelijk van de dag en tijdstip van uw bestelling.

– Bij een nieuw abonnement op een maandblad wordt doorgaans het eerste nummer geleverd tussen de 2 en 5 weken na besteldatum.

– Bij bestellingen van abonnementen op tijdschriften die slechts enkele malen per jaar verschijnen (bijvoorbeeld 1 x per kwartaal of 1 x per half jaar) wordt het eerste nummer geleverd bij (eerstvolgende) verschijning. Voor verschijningsdata van specifieke bladen kunt u een mail sturen naar abo@mQm.me

– Proefnummers worden binnen 5 werkdagen na bestelling verstuurd.

– Nabestellingen van uitgaven worden eveneens binnen 5 werkdagen verstuurd, mits voorradig. Indien een nummer (tijdelijk) niet meer beschikbaar is, krijgt u hierover bericht met een suggestie voor een eventueel alternatief.

Bij alle leveringen van abonnementen en bestellingen losse nummers  wordt eenmalig € 2,95 in rekening gebracht voor verpak- & verzendkosten, Portotarieven voor verzending naar landen buiten Nederland en België op aanvraag via abo@mQm.me

Artikel 7: Annulering en wijzigingen in klantgegevens

Eventuele annuleringen, adreswijzigingen of een ander telefoonnummer of e-mailadres a.u.b. meteen doorgeven via abo@mqm.me

Artikel 8: Acties en aanbiedingen 

Klanten van abo-tijdschriften.com (die een bestelling hebben geplaatst voor een abonnement, proefnummer of losse nabestelling) stemmen ermee in, dat hun gegevens gebruikt mogen worden voor toekomstige acties en / of aanbiedingen van abo-tijdschriften.com, MediaQ Marketing BV en / of derden waarmee MediaQ Marketing BV of een aan haar gelieerde onderneming een samenwerking is aangegaan. Wenst u dit niet, dan kunt u dat aangeven via abo@mQm.me onder vermelding van uw NAW gegevens en daarbij kenmerk ‘OPT-OUT’. Uw gegevens worden dan onverwijld uit de betreffende database verwijderd.

Artikel 9: Klachten

Eventuele klachten over abo-tijdschriften.com kunt u schriftelijk kenbaar maken via: mQm, postbus 417, NL – 6160 AK Geleen.Een klacht wordt behandeld binnen dertig dagen na ontvangst. Wanneer de klacht niet naar wens wordt opgelost, kan een eventueel geschil, binnen drie maanden na datum poststempel brief met klacht, worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

MediaQ Marketing BV / abo-tijdschriften.com aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van haar dienstverlening, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld verwijtbaar aan MediaQ Marketing BV / abo-tijdschriften.com, waarbij alsdan de aansprakelijkheid beperkt is tot enkel de vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

Bovenstaande voorwaarden van abo-tijdschriften.com kunnen worden gewijzigd of aangevuld. De meest recente versie treft u aan op de actuele website. Op bestellingen na wijziging van de voorwaarden zijn de betreffende meest recente (gewijzigde) voorwaarden van toepassing.


MediaQ Marketing BV   Postbus 417   NL – 6160 AK Geleen   Tel: 0031 (0) 850 212 670

De klantenservice is telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 – 12.30 uur.